Interpellation till Helsingborgshems ordförande Lars Hansson (C) om policy för medverkan av politiska partier på de områdesfester Helsingborgshem arrangerar

Helsingborgshem arrangerar fester för allmänheten i olika bostadsområden i staden vid skiftande tillfällen under året. Dessa fester hålls t ex på Dalhem, Drottninghög och Närlunda. Områdesfesterna är väldigt uppskattade både bland de boende och bland övriga medborgare som kommer dit. Festerna är välbesökta och de är ett bra sätt för folk att träffas och knyta … Fortsätt läsa Interpellation till Helsingborgshems ordförande Lars Hansson (C) om policy för medverkan av politiska partier på de områdesfester Helsingborgshem arrangerar