Aktivism

Pressmeddelande: Till stöd för de anställda på Findus som riskerar att förlora sina jobb.

Vänsterpartiet Helsingborg stödjer fullt ut de 450 anställda på Findus (Nomad foods) som nu varslas i Bjuv. Företaget lägger ner sin produktion på orten, trots att den går med vinst och trots att man ganska nyligen byggt ut fabriken, bl a med nya kylanläggningar.
Beskedet om nedläggning kom som en chock för samtliga medborgare i Bjuvs kommun. Det är ett inhumant agerande av företaget som kommer att innebära allvarliga sociala och mänskliga problem för många berörda. Det är inte bara de anställda och deras familjer som drabbas hårt, utan även ett stort antal underleverantörer, lantbrukare och folk som jobbar inom andra privata och offentliga sektorer får bekymmer, bl a p g a att många människor kanske tvingas flytta från kommunen. Findus har under många år varit en stor del av Bjuvs identitet, vilket företagsledningen väl känt till.
Storkapitalet visar än en gång att de få överskjutande kronor man kan öka sin vinst med, alltid går före människorna och deras behov. Vi kommer att delta i en manifestation mot nedläggningen av Findus i Bjuv på lördag 9 april med samling vid Varagårdsskolan kl 11.30. De som vill kan samåka och samlas då på vår lokal kl 10.30!

Vänsterpartiet Helsingborg

Kopiera länk