Bostadspolitik

Motion om tillägg i ägardirektiven för AB Helsingborgshem

Allmännyttiga bostadsföretag är ett av de mest kraftfulla verktyg som en kommun kan använda för att klara sitt ansvar för bostadsförsörjningen.

Ägarna, dvs Helsingborgs stad, har tagit bort minimikravet på antal nyproducerade bostäder i ägardirektivet för AB Helsingborgshem.  I tidigare direktiv angavs detta till minst 300 nya lägenheter per år.

Det har byggts mycket i Helsingborg under senare år men ändå är det långt ifrån tillräckligt. Bostadsbristen i Helsingborg är som bekant mycket stor.  Helsingborgshem har  i detta läge dragit ner på byggtakten, under 2015 har endast 185 nya lägenheter påbörjats.

Sedan handlar det ju inte heller bara om att vi behöver bygga fler bostäder.  Det behöver också byggas nya bostäder med rimligare hyror. De flesta av de i dag nybyggda hyreslägenheterna i Helsingborg har så hög hyra, att många av de bostadssökande tyvärr inte har möjlighet att bo i dem.

Det går att bygga billigare, det har bland annat SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, visat genom projektet Kombohus, där man pressat produktionskostnaderna med ca 25% jämfört med övrig nyproduktion av bostäder. Dessutom är det viktigt att vid all upprustning erbjuda alternativ, så att tidigare hyresgäster har råd att bo kvar även efter renovering.

Vi behöver bostäder för olika behov och alla plånböcker.  Bostadspolitiken är en av de allra viktigaste frågorna för många helsingborgare. Bostaden har idag återigen blivit en klassfråga.

Det finns förvisso flera aktörer på marknaden. Men allmännyttan har en särställning, eftersom staden där både kan styra byggtakten och vilka typer av bostäder som byggs.

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi därför på följande tillägg i ägardirektiven för AB Helsingborgshem

 

  • att bolaget ska bygga minst 300 nya lägenheter varje år
  • att minst 25 % av de nya lägenheterna byggs med alternativa och lägre produktions-kostnader för att på så sätt möjliggöra en lägre hyresnivå jämfört med övrig nyproduktion
  • att vid all upprustning av bolagets fastigheter ska olika standardalternativ med en reell skillnad i hyresnivå erbjudas hyresgästerna

 

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

Dela den här sidan:

Kopiera länk