Aktuellt

Pressmeddelande angående gränskontroller

Införandet av gränskontroller hotar asylrätten, anser Vänsterpartiet. Dessutom innebär gränskontrollerna stora påfrestningar för kollektivtrafik, handel och människors vardag. Skånetrafikens kostnader ökar och Sydsvenska handelskammaren varnar för minskad tillväxt i Skåneregionen. Sällan har ett politiskt beslut haft så negativ inverkan i människors vardag. Stängda gränser är en oerhörd påfrestning både för asylsökande och medborgare i Skåneregionen. Vänsterpartiet i Helsingborg vill veta hur Peter Danielsson (M) Kommunstyrelsens ordförande, tänker agera gällande gränskontrollernas negativa påverkan.

 Dags att agera

Vänsterpartiet Helsingborg lämnar in en interpellation till Peter Danielsson, där vill vi ha svar på hur han tänker agera gentemot ansvarigt departement och/eller statsråd.

Stängda gränser är inget som hör hemma i ett öppet och demokratiskt samhälle. Konsekvenserna av detta katastrofala beslut, ser vi nu. Dags att agera!”

menar, Peter Ahlbom (V) kommunfullmäktigeledamot i Helsingborg

För presskontakt: Peter Ahlbom (V) 0703-105232, [email protected]


 

Interpellation

Till Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson

20151229

 

De gränskontroller som har införts i Sverige har visat sig ha mycket negativ påverkan för kollektivtrafik, gränspendling och handel i Skåneregionen. De ekonomiska, miljömässiga och tillgänglighetsmässiga konsekvenserna är betydande för människorna och företagen i vår region.

Kostnaderna för gränskontrollerna är tiotals- miljoner i månaden för Skånetrafiken. Resande med kollektivtrafiken riskerar i och med detta avgiftshöjningar. Tillgängligheten av kollektivtrafiken försämras, vilket leder till mer bilåkande, vilket i sin tur försämrar miljön.

Sydsvenska handelskammaren vill avskaffa gränskontrollerna, eftersom det på verkar tillväxten i vår region negativt. Detta kan leda till högre arbetslöshet, minskade skatteintäkter och försämrad välfärd. Vänsterpartiet röstade mot införandet av gränskontroller i riksdagen. Med ovannämnda konsekvenser i åtanke tycker Vänsterpartiet att, Helsingborg stad måste agera gentemot beslutet om gränskontroller, och de negativa konsekvenser det har för Helsingborg stad.

 

Med anledning av ovanstående ställer Vänsterpartiet följande frågor:

På vilket sätt tänker du agera för att påpeka de negativa konsekvenserna gränskontrollerna har för Helsingborg stad?

Kommer du att ta kontakt med ansvarigt departement och/eller statsråd?

 

Peter Ahlbom                                                               Ingrid Mattiasson Saarinen

Kommunfullmäktigeledamot                                    Kommunfullmäktigeledamot

 

Mounir Mansour                                                          Claudia Velásquez

Gruppledare                                                                  Ersättare kommunfullmäktige

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk