insändare

Förstatliga skolan för barnens skull

 När nu rapporterna duggar tätt om att det är svårt att rekrytera lärare till våra skolor, är detta tecken på dels att arbetsförhållandena för våra lärare är dåliga, men även på att skillnaderna i skolans värld är stor. Värst är läget i flertalet av de vinstdrivande friskolorna, där många lärare är unga, outbildade och har lägre lön än sina kolleger i de kommunala skolorna.

Helsingborg är en kommun med många friskolor i form av aktiebolag. Idag har vi 25 friskolor, varav 16 grund- och 9 gymnasieskolor. Nu har ytterligare tre fått tillstånd att starta trots att elevunderlaget minskar.

I grunden är det fria skolvalet ett orättvist system som skapar skillnader mellan elever.

Många friskolor lockar ofta till sig elever med en policy med höga betyg, och olika gåvor typ egna datorer etc. Dock finns det aldrig garantier på att utbildningarna är bättre än i de kommunala skolorna. Trots att de olika skolformerna har samma skolpeng kan ofta friskolorna välja bort vissa grupper av elever som behöver extra stöd.

I en artikel i Dagens samhälle från 28/8 2015, pekar Daniel Suhonen från idéinstitutet Katalys och Sten Svensson från Nätverket för en likvärdig skola, på en rad faktorer som visar på det djupt segregerande systemet med vinstdrivande friskolor. Aktiebolagen har en klar majoritet elever med välutbildade föräldrar, och de sätter högre betyg än genomsnittet trots att de har färre antal lärare. Om det skulle vara samma lärartäthet i aktiebolagen som i de kommunala skolorna skulle det behövas ytterligare ca 2000 lärartjänster.

I en annan artikel i samma tidning samma dag, visar man på att kommuner som styrs av en rödgrön majoritet visar större ansvar och bromsar nyetablering av friskolor i form av aktiebolag.

Således förlorar vi skattepengar till bolag som bedriver skolor med sämre personalpolitik än i kommunala skolor. Detta går självklart ut över eleverna. I dag står vi inför det faktum att det bara är Sverige som tillåter vinstdrivande privata skolor, i hela världen. England och Danmark gillade den svenska friskolemodellen men ville förbjuda vinstutdelning.

Vänsterpartiet vill förstatliga skolan. Det ser vi som en djup rättvisefråga. Alla barn och ungdomar ska ha rätt till en jämlik skola med likvärdiga förutsättningar. Vi är inte emot mindre friskolor som låter allt överskott stanna i verksamheterna, men vi är helt emot vinstutdelning. Vi anslog 33 miljoner i vårt budgetförslag till kompetenshöjande åtgärder och till höjda löner till lärarna.

Det brådskar nu. Helsingborgs kommun och staten måste satsa på att höja statusen på läraryrket med höjda löner, fler anställda och med bra arbetsvillkor. Värnar man om sina anställda orkar de satsa ännu mer i sitt arbete. Lärare är väldigt viktiga, då de gör ett ovärderligt jobb med att lägga en grund så nästa generationer medborgare får kunskaper och självförtroende inför framtiden. Parallellt måste vi åter bygga en bra skola för alla barn.

Mats Fuchs

Medlem i Vänsterpartiet Helsingborg

Kopiera länk