Aktuellt

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson om yttrandefrihet.

Om att tillåta olika sidor i en konflikt komma till tals

Yttrandefriheten är tillsammans med bl.a. åsiktsfriheten en viktig hörnsten i en demokrati.

En viktig princip i en demokrati är att låta olika uppfattningar komma till tals. Möjligheten att uttrycka sin åsikt och bilda opinion i olika frågor har länge ansetts vara en viktig förutsättning för att de politiska processerna ska fungera på ett demokratiskt sätt.

Vänsterpartiet tycker att det borde vara en självklarhet i ett demokratiskt samhälle att båda sidor i en konflikt ska kunna framföra sin åsikt i offentliga lokaler som Stadsbiblioteket.

Så har det också varit under en följd av år.  Under hösten 2014 kunde man t ex lyssna en vecka till ett anförande av någon som hade en mer Israel-kritisk inställning och någon vecka senare ett annat föredrag, som var mer Israel-vänligt.

Men så, för några veckor sedan, ställdes ett planerat föredrag i Stadsbibliotekets Hörsal om Ukraina in.

I en konflikt finns det oftast två eller flera parter med diametralt olika uppfattningar både om vad som hänt och om vad som är rätt eller fel.  Vi vill inte ta ställning för endera sidan i Ukraina-konflikten, men vi anser att yttrandefriheten stryps om vi inte låter bägge sidor komma till tals.

Vi vill därför ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande

  1. Vad var anledningen till att det planerade föredraget ställdes in?
  1. Vilken policy kommer framöver att gälla för hyra av offentliga lokaler i Helsingborg för publika arrangemang?

 

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

Läs mer :

Påtryckningar ställer in Mötet om Ukraina

Moderat stoppade bilder från Odessa

 

 

Kopiera länk