Aktuellt

Uttalandet från Vänsterpartiet Helsingborg angående Vision 2035

Vänsterpartiets parlamentariska grupp upplever att stadens Vision 2035 saknar de konkreta politiska idéer som behövs för att utveckla Helsingborg. Visionen har blivit ett stort reklamprojekt som generar kostnader som inte motiverar dess existerande.

De utmaningar som Helsingborg står inför i framtiden har inte visionen lösningar på. Vänsterpartiet har lagt konkreta politiska förslag som har haft stöd i Vision 2035, nu senast en plan för HBT-certifiering av stadens verksamheter. Helt enligt tanken om en gemensam stad för alla helsingborgare. Vilket den blågröna majoriteten inte skickade på remiss, vilket är häpnadsväckande av partier som säger sig stå bakom visionen om en gemensam stad.

En vision är beroende av ett ekonomiskt styrsystem och en politik som underlättar arbetet med visionen. Ett sådant styrsystem och en sådan politik existerar inte. Privatiseringar, utförsäljningar och dyra konsultuppdrag i stadens verksamhet dränerar stadens resurser och möjligheter att uppnå målen. Den blågröna majoriteteten verkar fortsätta denna privatiseringspolitik. Vänsterpartiets vision är att medborgarna i Helsingborg skall ha en välfärd att lita på. Då behövs en politik som sätter medborgarnas behov i främsta rummet. Stadens främsta verktyg för att uppnå en välfärd att lita på, är stadens anställda. Då krävs en personalpolitik som bygger på samverkan med fackliga organisationer, vilket är högsta prioritet för oss i Vänsterpartiet.

Våra politiska ambitioner anser vi inte kan förverkligas via Vision 2035.

Därför anser vi oss att vara fria att framöver föra vår egen politik utan att vara bundna till Vision 2035.

Läs mer

Visionen får även V att se rött

V Helsingborgs vision

Kopiera länk