insändare

Vi ska ha en rättvis statlig skola

 Skolan ska förstatligas så att alla barn och ungdomar tryggas en bra utbildning på rättvisa villkor. Skattepengar som är ämnade för skolan ska gå till elevernas utbildning och personliga utveckling, och inte omsättas på en kapitalmarknad.

När nu Riksrevisionen i en färsk rapport visar att statsbidragen till våra skolor inte går till dem som bäst behöver det, slås vi av att debatten om den svenska skolan har varit märkvärdigt tyst efter valet. Det är tydligt att skolan är ett område som många politiker ser som en fråga man kan vinna många politiska poänger på inför ett val, men inte alltid prioriterar så högt mellan valrörelserna.

De flesta medborgarna i vårt land är överens om att skolan är ett av de områden i samhället som måste prioriteras av våra politiker. Barn och ungdomar är den viktigaste resursen vi har, så de måste få optimala möjligheter till en bra utbildning på rättvisa villkor. Detta är en investering inför framtiden för såväl individer som för samhället i stort. Trygga människor med självförtroende och goda kunskaper skapar harmoniska levnadsförhållanden, och löper inte risk att bli destruktiva. Nya forskningsrön visar bl a att tidiga insatser i skolan kan förhindra sociala problem och självmordsförsök hos ungdomar, enligt en färsk europeisk studie från Karolinska institutet.

Den skolpolitik som Alliansen förde under åtta år vid makten ledde till att lärarnas arbete utvecklades till mer administration och mätning av resultat i stället för undervisning.

Sverige är nu det enda landet i världen som tillåter vinstdrivande bolag att driva skolor. England ville införa den svenska skolmodellen men ville inte ha vinstintresse. Danska riskkapitalkoncerner typ f d John Bauer fick inte etablera sig i Danmark, men i Sverige var det fritt fram. Visserligen sa Alliansen innan valet att de skulle begränsa marknaden för de riskkapitalbolag som gjorde störst vinster, men det räcker inte med plåster för att stoppa en stor blödning.

Skattepengar som är ämnade för barn och ungdomar i skolan ska inte gå till vinster i privata företag. De skall användas till fler resurser i våra skolor, med fler lärare, specialpedagoger, elevassistenter och skolkuratorer. De ska gå till bättre löner och mer utbildning för personalen, till att trygga arbetsmarknaden med fasta anställningar och vikariepooler.

Forskningsresultaten visar att skillnaderna i utbildningsförhållanden och i betyg skapar försämrade skolresultat.

Helsingborg är en starkt segregerad stad. Det återspeglar sig i hur resurserna fördelas i olika områden, och hur statsbidragen faller ut. Riksrevisionen har i en aktuell rapport visat att skolor med bäst kunskapsreultat söker mest bidrag. Det innebär att skolor i områden

med elever som har störst behov av ökade resurser inte får statsbidrag.

Ett förstatligande av skolan kan innebära att kontrollen blir bättre, så att statsbidragen betalas ut mer rättvist, och att skolor med större behov prioriteras.

Vänsterpartiet accepterar friskolor där allt överskott stannar i verksamheterna, och inte går till vinster. Vi vill förstatliga skolan, höja statusen på läraryrket, och även på övrig skolpersonals.

Vi vill tillsätta mer resurser i skolorna, och verka för att personalen får större frihet att skapa en bra skola med färre betyg, mindre administration och en arbetsmiljö där man hinner ge varje elev den undervisning och den tid han eller hon behöver.

Lärarna är skolans viktigaste resurs. Därför vill Vänsterpartiet satsa på 6000 nya lärare i grundskolan, och ge lärare och skolledare ansvar för att skolans mål uppfylls.

Svensk skola har problem, men det finns stora möjligheter att rätta till dessa med ett samlat grepp. Målet måste vara en statlig skola som sätter elevernas behov av en rättvis skola med goda resurser i centrum. Inte en skola som drivs av vinstintressen.

Mats Fuchs

Vänsterpartiet Helsingborg
Publicerad i Lokaltidningen 150122

Läs mer om Vänsterpartiet skopolitik

Kopiera länk