Socialsekreterare måste ges förutsättningar att bedriva ett kvalitativt arbete

Situationen för de som arbetar inom socialtjänsten har blivit allt tuffare de senaste åren i hela landet. Det är en mycket allvarlig situation, som till största del kan förklarats med försämringen av välfärden inom alla områden. Flera år av högerstyrning har lett till ökade klyftor och en kallare och hänsynslösare politik, som inte sätter värde på solidaritet, jämlikhet och jämställdhet.

En del av förklaringen finns också i styrsystemet New Public Management (NPM) som har försämrat kvaliteten inom välfärdssektorn. Tack vore NPM har konsulter, ekonomer, jurister och administratörer fått makten att bestämma hur välfärden ska bedrivas. NPM bygger på detaljerad toppstyrning och kontroll. Offentliga enheter agerar gentemot varandra i köp-och-säljsystem.

Yrkesverksamma, forskare och fackliga representanter intygar att socialtjänstens befinner sig i en kris och att det är nödvändigt att öka resurserna. Socialsekreterarens kunnande och kunskaper tas inte tillvara när konsulter ger råd om omorganisationer där personalen gång på gång störs i utövande av deras arbete. Kritiska röster har under åren visat på att det finns ett missnöje. Socialsekreterare vill ha lugn och ro för att arbeta och fokusera på det som är viktigaste: Barn och familjer som är i behov av hjälp.

Helsingborgs socialtjänst är inget undantag. Vi vet att arbetsbelastningen är orimlig, att nyanställda inte får tillräcklig med introduktion och att det är en hög personalomsättning. Vi vet att resurserna är begränsade och att en större budget skulle gynna verksamheten.

Vi har i vårt kommunalpolitiska program och i vårt budgetförslag för 2015 påpekat behovet av att flera socialsekreterare anställs. Helsingborg behöver en socialtjänst med anställda som har bra arbetsvillkor och ges förutsättningar för att utöva ett professionellt och rättssäkert socialt arbete.

Vi har nu tagit del av socialsekreterarnas riskbedömningar i arbetet med socialnämndens internbudget 2015. Socialsekreterarnas röster talar sitt tydliga språk när de säger att den tunga arbetsbördan kan leda till att de tappar barnperspektivet i utredningarna, att stress kan leda till bristfälliga bedömningar och mindre tid till det viktiga motivationsarbetet. Som professionella riskerar socialsekreterarna att tappa tron på det egna arbetet vilket kan leda till att det blir svårare att förmedla tilltro och hopp till de människor de möter.

Vi litar på att personalen på socialförvaltningen har ett genuint intresse för att jobba med människor och litar också på deras professionalitet. Men vi menar att det inte räcker med engagemanget. Det måste finnas resurser. Utredningsarbete, som riktas till barn och unga, ska prioriteras i den kommunala budgeten.

Vi kräver därför att det anställs fler socialsekreterare inom socialtjänsten.

Vänsterpartiet Helsingborg

Mounir Mansour

Ingrid Mattiasson Saarinen

Daniel Mena

Informationen nedan uppmärksammades på Helsingborgs dagblad 141202

Debattartikel: ”Det låter sig inte utan vidare inordnas i tabeller och siffror.” 
Claudia Velasquez (V) och Barbro  Stigsdotter (Mp)
Helsingborgs dagblad 150118