Aktuellt

Parlamentariska gruppen

Vänsterpartiet Helsingborgs representanter till kommunala uppdrag för perioden 2015-2018 valdes den 16 november
på medlemsmöte.
Vi är stolta över att vi har representanter i varenda nämnd vilket betyder att vi har en stark parlamentarisk grupp
som består av mycket kompetenta vänsterpartister.

Ersättarplats på Vård och omsorgsnämnden
Ulla Thell

Ersättarplats på Socialnämnden
Mats Fuchs

Ersättarplats på Stadsbyggnadsnämnden
Jennie Fryksäter

Ordinarieplats på Utvecklingsnämnden
Claudia Velásquez

Insynsplatser:
Barn och utbildningsnämnden
Svjetlana Topic Saric.

Idrott- och fritidsnämnd
Susanne Pettersson

Kulturnämnden
Ingrid Mattiasson Saarinen

Miljönämnden
Stefan Kvant

Kärnfastigheterna
Veikko Saarinen

Räddningsnämnden
Roland Gustafsson

Valnämnden
Digna Mena

Överförmyndarnämnden
Jennie Fryksäter Ravn

Nämndemän till Tingsrätten
André Falkenberg
Digna Mena
Jennie Fryksäter
Ulla Thell

Kopiera länk