insändare

Förbjud bolag som tar ut vinst inom vård, skola och omsorg!

attendo2-540x360När det nu uppdagas att Attendo har drivit en usel verksamhet inom omsorgen i Helsingborgs stad, samtidigt som de gjort stora vinster på våra skattepengar, är detta inget nytt.

När det nu uppdagas att Attendo har drivit en usel verksamhet inom omsorgen i Helsingborgs stad, samtidigt som de gjort stora vinster på våra skattepengar, är detta inget nytt.

Det finns en lång rad av välfärdsbolag som finansierar sin verksamhet med skattepengar. De största är Vardaga, Ambea, Capio, Attendo, Academedia och Aleris som år 2012 omsatte ca 22 miljarder kronor, men som bara betalade ca 2 procent i skatt. I stället har många av dessa riskkapitalistbolag hittat skattetekniska lösningar där de kunnat föra ut sina vinster ur landet och gömma stora delar i olika skatteparadis.
På kommunal nivå anlitar socialförvaltningen och vård-och omsorgsförvaltningen dessa jättar för att utföra det arbete som egentligen kommunen borde erbjuda helsingborgare i stadens egen regi, för att kunna skapa trygga anställningar med fasta jobb, och garantera att våra skattepengar stannar i verksamheterna.

Helsingborg styrs av klassisk högerpolitik med Treklövern ( M, Fp och KD ) vid rodret. Högerpolitiker vill ha  ”valfrihet”, med privatiseringar som ofta leder till nedskärningar i den offentliga sektorn. De tycker inte om att staten ska belastas med välfärdens kostnader. Det ekonomiska styrmedlet NPM ( New Public Mangement ) reglerar denna politik, vilket innebär att privata vinstintressen är viktigare än anställningstrygghet och kvalité i verksamheterna. Det måste sättas stopp för denna utsugningspolitik nu.
Vi som representerar Vänsterpartiet har alltid tyckt att välfärden helst ska drivas i offentlig regi, statligt eller kommunalt. Vi är måna om arbetsrätten och stödjer de anställda som vill göra ett gott arbete och som vågar. Vi är inte heller motståndare till privata verksamheter där överskottet stannar i verksamheterna, och inte delas ut i vinster.

De anställda måste ha en bättre arbetsmiljö i de privata och i de kommunala verksamheterna. Kommunen ska inte använda styrmodeller som syftar till kontroll och belastar de anställda. Kommunen ska absolut inte ta efter Attendos modell för att göra besparingar .

Helsingborg är en kommun med god ekonomi, därför bör pengarna i första hand användas till att höja kvalitén inom omsorgen genom att anställa mer personal på trygga fasta anställningar, helst i offentlig regi. Det behövs mer personal inom vård,skola, socialtjänst, omsorg m fl sektorer där vi tar hand om varandra. Vi behöver inte fler pompösa och lyxiga projekt (typ hotell och konferensanläggningar ) för att visa upp en imponerande fasad utåt. Helsingborg är en vacker stad precis som den är.

I det kapitalistiska systemet finns det inga gränser eller betänkligheter när det handlar om att tjäna pengar. Sjukvård, omsorg och utbildning ska bedrivas kommunalt eller statligt, eller av privata verksamheter som inte tar ut vinst. Vänsterpartiet står för en kursändring i svensk politik. Vi säger som Mikael Wiehe; ”vi ska ta det tillbaka”. Experimenten med riskkapitalism inom vår gemensamma sektor måste stoppas nu. Vi är inte till salu.

Claudia Velasquez
Mats Fuchs

Styrelseledamöter och kandidater till kommunfullmäktige
Vänsterpartiet Helsingborg

Kopiera länk