Pressmeddelande

Pressmeddelande

vlogga   Helsingborgs dagblad har publicerat en rad artiklar där vård och omsorg som bedrivs av det vinstdrivande bolaget Attendo, haft stora brister.

   Helsingborgs dagblad har publicerat en rad artiklar där vård och omsorg som bedrivs av det vinstdrivande bolaget Attendo, haft stora brister.

Vårdtagarna har ej fått duscha, ej fått sin medicin och personalen vittnar om missförhållanden. Vårdpersonal har hotats med repressalier om de berättade om dessa stora brister. Vänsterpartiet tycker att detta är oacceptabelt och vill nu häva avtalet med Attendo.

 Säg upp avtalen med Attendo!

 

Vänsterpartiet kräver att Helsingborg stad skall säga upp avtalen med Attendo. De missförhållanden och hot om repressalier mot vårdpersonal som framkommit, betecknar Vänsterpartiet som ett avtalsbrott.

Vinstdrivande vårdbolag skall bort från Helsingborg. Vården i Helsingborg är inte till salu.”säger Peter Ahlbom (V).

För presskontakt: Peter Ahlbom (V) 0703-105232, [email protected]

Edit:
Pressmeddelandet omnämns här, i Helsingborgs dagblad.

Kopiera länk