artikel

Positivt om staden vaknar

När nu kuddar och vimplar i regnbågens alla vackra färger syns längs Strandvägen är det en jätte-viktig symbol för kampen mot homofobi, samt för alla hbtq-personers självklara rätt att känna att de har samma människovärde som alla andra i vårt samhälle. Kampen för mångfald är kanske en av de viktigaste samhällsfrågorna som finns. Den grundlägger alla individers givna rättighet att vara vem han eller hon vill, att ha vilken bakgrund och läggning som helst utan att få lägre status, eller bli förföljd. I stället är det en stark tillgång för ett samhälle med människors olikheter. Vi har så väldigt mycket att lära av varandra.

Därför ser vi i Vänsterpartiet Helsingborg med glädje att kommunstyrelsen nu satsar på att utveckla samarbete med RFSL och andra organisationer samt personer som kämpar för hbtq-personers rättigheter. Det är positivt att man nu vaknar och bl a satsar på regnbågssymboler och en prideparad i samband med stadsfesten HX i slutet på augusti. Men varför vaknar man så sent? Är det för att det är valår och man ser partipolitiska vinster på att nu helt plötsligt engagera sig i dessa frågor? Vi i Vänsterpartiet har gått i bräschen i dessa frågor under flera år utan att få gehör från övriga partier. I december 2013 lade vi fram en motion för kommunfullmäktige om att låta hbt-certifiera stadens verksamheter, men behandlingen har dragit ut på tiden. Treklövern röstade ner förslaget i förra årets budget, och lägger nu ett eget förslag som liknar vårt, men under eget flagg. Det känns mycket märkligt med tanke på att man nu vill ge sken av att själva värna om att sprida mer kunskap bland allmänhet och anställda i dessa frågor.

Treklöverpolitikerna med kommunsty-relsen ordförande Peter Danielsson (M) i spetsen påstår nu att man hoppas att samarbetet med bl a RFSL ska mynna ut i att, citat; ”att dessa initiativ ska leda till konkreta förslag på förbättringar”, (på Helsingborgs stads hemsida). Varför har man då dröjt med att behandla vår motion? Certifieringen är ett verktyg som i sig förbinder anställda i kommunen att lära sig så mycket som möjligt om hbtq-frågor för att sprida information till medborgarna och motverka diskriminering. Denna certifiering finns redan i många av landets kommuner.

Prideparader och regnbågskuddar är nog bra, men det räcker inte långt. Kampen för hbtq-personernas rättigheter kräver mycket mer än så. Kommunstyrelsens agerande speglar väl ut-trycket ”mycket snack och lite verkstad”. Det hade varit klädsamt med ett ärligt svar från någon treklöverpolitiker, på varför man inte svarar på en direkt fråga från vår ledamot i fullmäktige, på vad som ska hända med vår motion. Vi avsätter 2 miljoner i vår kommunala budget för att personal ska få utbildning i dessa frågor till skillnad från treklövern som bara vill utreda frågan.

Mats Fuchs

Ingrid Mattiasson Saarinen

Mounir Mansour C

laudia Velasquez

Jennie Fryksäter Ravn

Vänsterpartiet Helsingborg 

 

HBT bild
Kopiera länk