Vi stödjer de strejkande!

Vänsterpartiet Helsingborg stödjer fullt ut SEKOs strejk.


bild strejken seko