artikel

Det är inte för sent för ett omtag!

Vi vill ha en social mötesplats för helsingborgarna på stadens mest attraktiva tomt. Biblioteken hör till de mest använda och mest omtyckta kulturinstitutionerna. De är offentliga vardagsrum, där tröskeln är låg och alla känner sig välkomna. Jörgen Michelsens vackra bibliotek i Stadsparken byggdes 1965. Med åren har det blivit både trångbott som bibliotek och nedslitet. Bredvid Ångfärjestationen, på Ångfärjetomten, vill vi därför bygga ett nytt stadsbibliotek integrerat med verksamheter som bidrar till att förstärka bibliotekets verksamhet. Biblioteken står inför stora utmaningar och förändringar i en digital framtid. Vi vill ha ett stadsbibliotek som ligger i framkant; ett bibliotek som står för kommunikation, kultur och kunskap och är en mötesplats för människor, aktiviteter och evenemang.

På Ångfärjetomten vill vi sudda ut gränsen mellan ute och inne och låta ute- och inneplatser och aktiviteter samspela med varandra. Vi vill bygga energisnålt och med bästa möjliga miljöhänsyn. Vi vill ha en byggnad som arkitektoniskt sticker ut, men som inte täpper till hela den fria ytan och utsikten mot havet. Ångfärjestationen ska i vårt förslag inte flyttas, den får stå kvar på sin nuvarande plats. Det gamla stadsbiblioteket i Stadsparken vill vi göra om till ett naturvetenskapligt kunskaps- och upplevelsecentrum för alla åldrar. Ett hus som vänder sig till både skolor och allmänhet, helsingborgare och besökare. Många kommuner har under senare tid sagt att de förbyggt sig och att det var ett misstag att bygga en kongressanläggning eller en arena. Trots detta verkar treklövern och socialdemokraterna hårdnackat stå fast vid sitt beslut, att en kongressanläggning ska byggas och att den ska ligga på just Ångfärjetomten.

Men än har ingen spade satts i jorden. Än är det inte för sent för ännu ett omtag!

Claudia Velasquez
Daniel Mena
Ingrid Mattiasson Saarinen

för: Vänsterpartiet Helsingborg

Kopiera länk