foto

Styrelsen för 2014


bild 1 (1)
Vänsterpartiet Helsingborg har valt ny styrelse för 2014. Så här ser den ut.Vänsterpartiet Helsingborg har valt ny styrelse för 2014. Så här ser den ut.

Daniel Mena
ordförande och ledamot i Barn- och utbildningsnämnden i Helsingborgs kommun.

Inger Johansson
vice ordförande

Claudia Velásquez
sekreterare och ordinarie ledamot

Jennie Fryksäter
kassör och ordinarie ledamot

Peter Ahlbom
ersättare i Kommunfullmäktige i Helsingborg, samt ledamot i Fritidsnämnden i Helsingborgs kommun. Ordinarie ledamot i styrelsen. 

Mats Fuchs
ordinarie ledamot

Ingrid Mattiasson Saarinen
ordinarie ledamot

Monica Davidson
ersättare

Mounir Mansour
kommunfullmäktigeledamot i Helsingborgs kommun gruppledare, samt gruppledare för Vänsterpartiet Helsingborgs kommunalpolitiska grupp. Ersättare i styrelsen. 

Britta Olsson
ersättare

Svjetlana Saric
ersättare

Mia Steijner
ersättare 

 

Kopiera länk