artikel

Kallelse till medlemsmöte

18 januari 2014 kl 11.00-14.00

ABF-huset.

Om du finns med på vår KF-lista då är det av yttersta vikt att du närvarar på mötet. För det första för att vi förväntar oss att de människor som företräder Vänsterpartiet, de som eventuellt kan sitta i KF, nämnder och styrelser är kamrater som närvarar på våra möten och som arbetar för partiet och hjälper till att utforma vårt politiska program. Och för det andra för att kunna registrera vår KF-lista hos Valmyndigheten, enligt de nya regler, då måste kandidaterna skriva på, egenhändigt och på ett medlemsmöte, under vissa dokument. Detta tänker vi göra den 18:e januari.

 

Kopiera länk